עריכת מכרזים וכתבי כמויות

מרום מכלולי בניה בעלי ניסיון רב, בעריכת מכרזים והכנת כתבי כמויות לפרויקטים בהיקפים שונים, חשבונות קבלן ועוד.

במסגרת עריכה והכנת חומר למכרז אנו מבצעים :
1) עריכת אומדנים וקביעת מסגרת תקציב לפרויקט
2) ניתוח תכניות והכנת כתבי כמויות בפורמט : SKN , PDF , EXCEL ועוד…
3) הכנת חשבונות חלקיים / סופיים כולל עדכון חריגים.
4) ריכוז חומר מהיועצים השונים ועריכת חוברת מכרז לרבות עריכת מפרטים מיוחדים .

"טוב שם טוב משמן טוב" ולכן אנו מאמינים כי הפרסום הכי טוב הינו הלקוחות שלנו.

לצורך כך אנו שמים דגש על :
א. עמידה ביעדי תקציב
ב. עמידה בלו"ז שנקבע
ג. התאמות והענות לצרכי הלקוח